Е-БЮЛЕТИН НА МУЗЕЯ ЗА ИСТОРИЯ НА СОФИЯ

издание на Регионален исторически музей - София

РЕЗЮМЕ

През месец юни 2018 г. Регионален исторически музей – София (РИМ–София) стартира проект „Научна обработка, консервация и реставрация на керамичния материал от редовните археологически проучвания на северната половина на площад „Света Неделя“, проведени през 2015-2018 г.“.

Екипът на проекта включва ръководителят на разкопките гл. ас. д-р Веселка Кацарова (НАИМ–БАН), заместник-ръководителите Снежана Горянова (НАИМ–БАН) и д-р Александър Станев (РИМ–София), реставраторите Калин Тодоров и Ана Евстатиева (РИМ–София) и археолози от РИМ–София.

Автор: Ана Евстатиева
Регионален исторически музей – София
angelova.ana@gmail.com

Автор:Калин Тодоров
Регионален исторически музей – София
todorovkalin1977 @mail.bg

ИЗТЕГЛИ И РАЗГЛЕДАЙ ПУБЛИКАЦИЯТА ОТ ТУК

Публикувана в Брой 3

РЕЗЮМЕ

По време на студентската практика в Регионалния исторически музей - София ние извършихме теренен обход в историческия и археологически резерват "Сердика-Средец". След проучването отбелязахме 64 обекта, които са изоставени, рухнали или изличени. Поради тези причини решихме да представим цялата информация на карта с точки с различни цветове, за да покажем състоянието на всеки обект. Основното заключение на нашето изследване е, че тези обекти трябва да бъдат разкопани и защитени, защото те са част от историческо-археологическия резерват "Сердика-Средец". Също така заключаваме, че е важно да се преразгледат границите на резервата и да се разширят защитените територии. Основната причина за това е, че местонахождението на някои места е извън "Сердика-Средец", което ни кара да мислим, че археологическите доказателства за древното наследство са много повече.

Автор: Димитър Дамяновски
Софийски университет „Св. Климент Охридски“
damyanovski92@abv.bg

Автор: Ваньо Панчев
Софийски университет „Св. Климент Охридски“
venyoo@abv.bg

Автор: Николай Александров
Софийски университет „Св. Климент Охридски“
nikolayalexandrov.arch@gmail.com

ИЗТЕГЛИ И РАЗГЛЕДАЙ ПУБЛИКАЦИЯТА ОТ ТУК

Публикувана в Брой 2

РЕЗЮМЕ

От двете археологически кампании по проучването на обект „Западна порта на Сердика“са регистрирани тридесет и пет различни по функция украсо от облеклото.

В хронологически аспект находките формират две големи групи: първата половина на ІІ – началото / първата половина на ІІІ и втората половина на ІІІ – втората половина на ІV век, единични паметници се датират през целия ІІІ век, а две фибули се отнасят към V – края на VІ век. По-ранните украси типово произхождат от лимесните зони на Рейн и Дунав, а значителен процент от тях (подобна констатация е валидна и за по-късните изделия) се свързват с военни приносители.

Всички находки са от медна сплав (вероятно бронз), като напълно липсват по-евтините изделия, изработени от желязо, както и луксозната ювелирна продукция от благородни материали, което насочва към социалния статут на това население. Две от представените фибули се свързват с варварски инфилтрации в региона, но в различен период от време.

Автор: Александър Станев
Регионален исторически музей – София
alexander.stanev@sofiahistorymuseum.com

ИЗТЕГЛИ И РАЗГЛЕДАЙ ПУБЛИКАЦИЯТА ОТ ТУК

Публикувана в Брой 2

РЕЗЮМЕ

В продължение на повече от един век на изследване на Сердика са намерени различни предмети, които се интерпретират като пулове, използвани в настолни игри. Те не са много на брой, но са достатъчно илюстративни, защото идват от различни археологически контексти. Предметът на тази статия е частта от тези находки - костни и керамични пулчета, открити при археологическите разкопки в северната част на днешния площад "Света Неделя" в град София.

Тези видове открития се срещат през периода на римско господство и много често остават сред непубликувания материал или се споменават само случайно. Фактът, че тяхноте датиране обикновено се поставя между І и V в., с изключение на няколкото случая, в които контекстът на намирането им - гроб, помещение в сграда и т.н., е изрично описан и датиран, както е в случая с находките от площад "Света Неделя" в София.

Трябва да се отбележи, че пулчетата от Сердика са сходни по форма и размери с тези, открити през І-ІV в. В останалите провинции на империята.

Автор: Елена Николова
Регионален исторически музей – София
elli.nikolova@googlemail.com

ИЗТЕГЛИ И РАЗГЛЕДАЙ ПУБЛИКАЦИЯТА ОТ ТУК

Публикувана в Брой 2

РЕЗЮМЕ

Тази статия представя новооткритият вотивен релеф на Дионис, датиращ от II-III в. открит по време на спасителни разкопки на метростанция Сердика-II в София. Виждат са малки части от тялото на божество, в които на базата на паралели можем да разпознаем бога Дионис, както и част от фигурата на някой от неговите традиционни спътници - може би млад Силен. Ситуирането на находката е интересно - в жилищна част на частен дом. В същото помещение е открита още една вотивна плочка (с изображение на Тракийски конник). Това може да бъде пример за почитане на божествата в домашни храмове - ларариуми, но други следи освен тези плочи не са достигнали до нас.

Автор: Илиана Борисова-Кацарова
Софийски университет „Св. Климент Охридски“
ilianabo@yahoo.com

ИЗТЕГЛИ И РАЗГЛЕДАЙ ПУБЛИКАЦИЯТА ОТ ТУК

Публикувана в Брой 2

Архив на изданието