Е-БЮЛЕТИН НА МУЗЕЯ ЗА ИСТОРИЯ НА СОФИЯ

издание на Регионален исторически музей - София

Настоящо състояние на Историко-археологически резерват „Сердика–Средец“

РЕЗЮМЕ

По време на студентската практика в Регионалния исторически музей - София ние извършихме теренен обход в историческия и археологически резерват "Сердика-Средец". След проучването отбелязахме 64 обекта, които са изоставени, рухнали или изличени. Поради тези причини решихме да представим цялата информация на карта с точки с различни цветове, за да покажем състоянието на всеки обект. Основното заключение на нашето изследване е, че тези обекти трябва да бъдат разкопани и защитени, защото те са част от историческо-археологическия резерват "Сердика-Средец". Също така заключаваме, че е важно да се преразгледат границите на резервата и да се разширят защитените територии. Основната причина за това е, че местонахождението на някои места е извън "Сердика-Средец", което ни кара да мислим, че археологическите доказателства за древното наследство са много повече.

Автор: Димитър Дамяновски
Софийски университет „Св. Климент Охридски“
damyanovski92@abv.bg

Автор: Ваньо Панчев
Софийски университет „Св. Климент Охридски“
venyoo@abv.bg

Автор: Николай Александров
Софийски университет „Св. Климент Охридски“
nikolayalexandrov.arch@gmail.com

ИЗТЕГЛИ И РАЗГЛЕДАЙ ПУБЛИКАЦИЯТА ОТ ТУК

Архив на изданието