Е-БЮЛЕТИН НА МУЗЕЯ ЗА ИСТОРИЯ НА СОФИЯ

издание на Регионален исторически музей - София

Музеология

ОТВЪД НАЧАЛОТО НА ПРЕХОДА ИЛИ ИЗЛОЖБАТА „МАНИФЕСТИРАЩАТА ИДЕОЛОГИЯ 1944–1989”

РЕЗЮМЕ

На 7 ноември 2019 г. РИМ–София откри поредната си временна експозиция, на която имах удоволствието да бъда куратор. Екип от музейни специалисти, съвместно с НИМ, ИЕФЕМ–БАН, „Музей за социалистическо изкуство” и БНФ реализираха този проект, свързан с 30 години от 10 ноември 1989 г. – дата, след която започват демократични промени във всички сфери на българското общество. Както и да бъде определяна – като вътрешнопартиен преврат, начало на незавършения преход или момент, в който очакванията на обществото надхвърлят резултатите, в България стартират процеси, свързани с възстановяването на изконните права и свободи на гражданите. Връщането на частната собственост и пазарните механизми дават възможност за разгръщане на свободната иницатива, предприемачеството и конкуренцията. След тази дата от колективно безотговорни притежателите на земя могат да си я върнат и управляват по своя воля.

Автор: Теодора Мешекова
Регионален исторически музей – София
tedimeshekova@gmail.com

ИЗТЕГЛИ И РАЗГЛЕДАЙ ПУБЛИКАЦИЯТА ОТ ТУК

ВРЕМЕННА ИЗЛОЖБА И КАТАЛОГ ЗА ТРАДИЦИОННОТО БЛАГОСЛАВЯНЕ НА ХЛЯБА И ЖИВОТА (26 МАРТ – 30 ЮНИ 2019 Г.)

РЕЗЮМЕ

В навечерието на Благовещение през 2019 г., в залата за временни експозиции на Регионален исторически музей (РИМ) – София, бе открита изложба, посветена на традиционните български обичаи за благославянето на хляба и живота. В продължение на три месеца посетителите и гостите на музея имаха възможност да се запознаят с предмети и изображения, свързани с православния християнски култ, практикуван в храма и дома на традиционния българин.

Представените по темата експонати – просфорни печати, икони, щампи и йерусалимии, са една малка част от етнографската колекция на Антонио Василев. Той е събирал тази колекция в продължение на няколко десетилетия. Тя впечатлява не само с големия брой разнообразни експонати, но и с тяхното добро състояние – резултат на специализирани грижи, финансирани от собственика на колекцията, който е сред големите колекционери в България и на Балканите

Автор: Кателина Салтирова-Павлова
Регионален исторически музей – София
kpavlova61@abv.bg

ИЗТЕГЛИ И РАЗГЛЕДАЙ ПУБЛИКАЦИЯТА ОТ ТУК

СПОМЕНИ НА ДЪЩЕРЯТА НА ЙОЗЕФ ОБЕРБАУЕР ЗА НЕЙНИЯ БАЩА

РЕЗЮМЕ

Когато Йозеф Обербауер идва в България, едва ли е предполагал, че тя ще стане негова втора родина, където ще прекара живота си. Пристига в младата българска столица през 1889 г. заедно с много други чуждестранни специалисти – чехи, германци, австрийци, швейцарци, за да участва в модернизирането на възстановената българска държава. С инженерните си познания и склонността си към рисуване се надява да намери добро поприще в живота.

Постъпва като техник при Кадастралното управление на Софийската община на 16 септември 1891 г. Негов пряк ръководител е инж. Вилхелм Бартел. Обербауер е изпълнител на първия кадастрален план на София, известен като Бартелов. С точност 1:250 той документира градоустройствените ансамбли на стария град. Според архивните документи работи като Главен рисувател на София с годишна заплата от 4800 лв. до 10 януари 1898 г., когато преминава на работа в техническото бюро на Дирекция на железниците и пристанищата. На тази длъжност остава до 1921 г., когато отново се връща на работа в софийската община и остава тук до края на живота си – 14 април 1926 г. Жени се два пъти и има четири деца. Погребан е в Софийските централни гробища на разноски на общината.

Автор: Марияна Маринова
Регионален исторически музей – София
mariyana.marinova@sofiahistorymuseum.bg

ИЗТЕГЛИ И РАЗГЛЕДАЙ ПУБЛИКАЦИЯТА ОТ ТУК

Архив на изданието