Е-БЮЛЕТИН НА МУЗЕЯ ЗА ИСТОРИЯ НА СОФИЯ

издание на Регионален исторически музей - София

За нас

Е-годишникът на Музея за история на София (ISSN #2603-4247) е списание с отворен достъп, издание на Музея за история на София и излиза в една книжка годишно (февруари). Целта на изданието е да представи приносни научни изследвания, свързани със София, нейната история, култура, традиции и наследство. Списанието е отворено за статии в областта на археологията, историята, етнографията, архитектурата, изкуствознанието, реставрация и други.

Подборът и подготовката на публикациите от редакционния екип е гаранция за нивото на публикуваните трудове – статиите подлежат на рецензиране от специалисти, съпричастни с проблематиката на предоставения материал.

Списанието поддържа двуезичен стандарт – приемат се материали на български или английски език, като статиите задължително се придружават от резюме на другия език. Подробни указания към авторите може да намерите на страницата на годишника в рубриката "Изисквания".

Материали за всяка първа книжка се приемат до 15 декември.

Очакваме Ви !

Материали се изпращат на: e-bulletin@sofiahistorymuseum.bg

Архив на изданието