Е-БЮЛЕТИН НА МУЗЕЯ ЗА ИСТОРИЯ НА СОФИЯ

издание на Регионален исторически музей - София

Оброчен релеф от Сердика

РЕЗЮМЕ

Тази статия представя новооткритият вотивен релеф на Дионис, датиращ от II-III в. открит по време на спасителни разкопки на метростанция Сердика-II в София. Виждат са малки части от тялото на божество, в които на базата на паралели можем да разпознаем бога Дионис, както и част от фигурата на някой от неговите традиционни спътници - може би млад Силен. Ситуирането на находката е интересно - в жилищна част на частен дом. В същото помещение е открита още една вотивна плочка (с изображение на Тракийски конник). Това може да бъде пример за почитане на божествата в домашни храмове - ларариуми, но други следи освен тези плочи не са достигнали до нас.

Автор: Илиана Борисова-Кацарова
Софийски университет „Св. Климент Охридски“
ilianabo@yahoo.com

ИЗТЕГЛИ И РАЗГЛЕДАЙ ПУБЛИКАЦИЯТА ОТ ТУК

Архив на изданието