Е-БЮЛЕТИН НА МУЗЕЯ ЗА ИСТОРИЯ НА СОФИЯ

издание на Регионален исторически музей - София

ЗА ЕДНА СОФИЙСКА КЛАНИЦА

РЕЗЮМЕ

По време на спасителното археологическо проучване на строежа на транспортен възел „Лъвов мост“ през 2014 г. е регистрирана ситуация, която може да се свърже с касапския занаят (т.нар. салханджийство) от предосвобожденския период в София (Обр. 1).

При извършването на сондаж на север от р. Владайска и западно от района на кръстовището на бул. „Сливница“ и ул. „Веслец“ е документирана ситуация с ширина около 12,50/13,00 м, която нарушава естествения наносен речен пласт.

Автор: Александър Станев
Регионален исторически музей – София
alexander.stanev@sofiahistorymuseum.com

ИЗТЕГЛИ И РАЗГЛЕДАЙ ПУБЛИКАЦИЯТА ОТ ТУК

130 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА КОНСТАНТИН ЩЪРКЕЛОВ: ДЕН НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ В РИМ–СОФИЯ

РЕЗЮМЕ

Още от откриването на първата постоянна експозиция на Общинския музей на 1 декември 1941 г. на пл. „Бански“ № 3 до днес, независимо от многократните промени на структурата и името на институцията, през изминалите десетилетия специалисти в различни области са ангажирани с дейсноти, простиращи се отвъд събирателската дейност, съхранението и проучването на художествени произведения и предмети, свързани с историята на столицата. Денят на народните будители се отбелязва тържетсвено в музея от откриването на новата му постоянна експозиция през 2015 г. По традиция честването на празника е посветено на значима личност. През 2019 г. отбелязваме 130 години от рождението на художника Константин Щъркелов.

Автор: Христина Грозданова
Регионален исторически музей – София
hristinart@gmail.com

ИЗТЕГЛИ И РАЗГЛЕДАЙ ПУБЛИКАЦИЯТА ОТ ТУК

СПОМЕНИ НА ДЪЩЕРЯТА НА ЙОЗЕФ ОБЕРБАУЕР ЗА НЕЙНИЯ БАЩА

РЕЗЮМЕ

Когато Йозеф Обербауер идва в България, едва ли е предполагал, че тя ще стане негова втора родина, където ще прекара живота си. Пристига в младата българска столица през 1889 г. заедно с много други чуждестранни специалисти – чехи, германци, австрийци, швейцарци, за да участва в модернизирането на възстановената българска държава. С инженерните си познания и склонността си към рисуване се надява да намери добро поприще в живота.

Постъпва като техник при Кадастралното управление на Софийската община на 16 септември 1891 г. Негов пряк ръководител е инж. Вилхелм Бартел. Обербауер е изпълнител на първия кадастрален план на София, известен като Бартелов. С точност 1:250 той документира градоустройствените ансамбли на стария град. Според архивните документи работи като Главен рисувател на София с годишна заплата от 4800 лв. до 10 януари 1898 г., когато преминава на работа в техническото бюро на Дирекция на железниците и пристанищата. На тази длъжност остава до 1921 г., когато отново се връща на работа в софийската община и остава тук до края на живота си – 14 април 1926 г. Жени се два пъти и има четири деца. Погребан е в Софийските централни гробища на разноски на общината.

Автор: Марияна Маринова
Регионален исторически музей – София
mariyana.marinova@sofiahistorymuseum.bg

ИЗТЕГЛИ И РАЗГЛЕДАЙ ПУБЛИКАЦИЯТА ОТ ТУК

ВРЕМЕННА ИЗЛОЖБА И КАТАЛОГ ЗА ТРАДИЦИОННОТО БЛАГОСЛАВЯНЕ НА ХЛЯБА И ЖИВОТА (26 МАРТ – 30 ЮНИ 2019 Г.)

РЕЗЮМЕ

В навечерието на Благовещение през 2019 г., в залата за временни експозиции на Регионален исторически музей (РИМ) – София, бе открита изложба, посветена на традиционните български обичаи за благославянето на хляба и живота. В продължение на три месеца посетителите и гостите на музея имаха възможност да се запознаят с предмети и изображения, свързани с православния християнски култ, практикуван в храма и дома на традиционния българин.

Представените по темата експонати – просфорни печати, икони, щампи и йерусалимии, са една малка част от етнографската колекция на Антонио Василев. Той е събирал тази колекция в продължение на няколко десетилетия. Тя впечатлява не само с големия брой разнообразни експонати, но и с тяхното добро състояние – резултат на специализирани грижи, финансирани от собственика на колекцията, който е сред големите колекционери в България и на Балканите

Автор: Кателина Салтирова-Павлова
Регионален исторически музей – София
kpavlova61@abv.bg

ИЗТЕГЛИ И РАЗГЛЕДАЙ ПУБЛИКАЦИЯТА ОТ ТУК

ОТВЪД НАЧАЛОТО НА ПРЕХОДА ИЛИ ИЗЛОЖБАТА „МАНИФЕСТИРАЩАТА ИДЕОЛОГИЯ 1944–1989”

РЕЗЮМЕ

На 7 ноември 2019 г. РИМ–София откри поредната си временна експозиция, на която имах удоволствието да бъда куратор. Екип от музейни специалисти, съвместно с НИМ, ИЕФЕМ–БАН, „Музей за социалистическо изкуство” и БНФ реализираха този проект, свързан с 30 години от 10 ноември 1989 г. – дата, след която започват демократични промени във всички сфери на българското общество. Както и да бъде определяна – като вътрешнопартиен преврат, начало на незавършения преход или момент, в който очакванията на обществото надхвърлят резултатите, в България стартират процеси, свързани с възстановяването на изконните права и свободи на гражданите. Връщането на частната собственост и пазарните механизми дават възможност за разгръщане на свободната иницатива, предприемачеството и конкуренцията. След тази дата от колективно безотговорни притежателите на земя могат да си я върнат и управляват по своя воля.

Автор: Теодора Мешекова
Регионален исторически музей – София
tedimeshekova@gmail.com

ИЗТЕГЛИ И РАЗГЛЕДАЙ ПУБЛИКАЦИЯТА ОТ ТУК

ЗАПАДНАТА ПОРТА НА СЕРДИКА: АВТЕНТИЧНОСТ И АТРАКТИВНОСТ В СЪРЦЕТО НА СЪВРЕМЕННИЯ ГРАД

РЕЗЮМЕ

Археологическите ценности представляват автентични свидетелства за отминали процеси и явления, документи, които с вида, в който достигат до нас, могат да разказват истории. В този смисъл, всяко автентично късче история, достигнало до нас от дълбините на времето е неоценимо свидетелство за миналото, което се опитваме да реконструираме. Всяка руина носи свидетелството за причините за нейното разрушаване, както и за съдбата ѝ преди или след това. Една разрушена крепостна стена може да разкаже за драматични военни конфликти, една рухнала сграда може да пази свидетелство за природно или друго бедствие. Променяйки вида на дадена археологическа структура, ние унищожаваме завинаги един документ и губим или видоизменяме информацията, която той носи. Археологическото наследство е невъзстановяем ресурс и поради тази причина се нуждае от много специфична закрила. Стойността на това наследство е многопластова и разнопосочна. Един археологически паметник има научна, социална, образователна, икономическа стойност.

Автор: Илиана Борисова-Кацарова
СУ „Св. Климент Охридски“ Катедра Археологи
ilianabo@yahoo.com

ИЗТЕГЛИ И РАЗГЛЕДАЙ ПУБЛИКАЦИЯТА ОТ ТУК

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ КЪМ РЕГИСТЪРА НА ВОЕННИТЕ ПАМЕТНИЦИ В СТОЛИЧНА ОБЩИНА

РЕЗЮМЕ

В регистъра на военните паметници бе обоснована подредбата на паметниците и вписването им с исторически адекватни наименования съгласно „Закон за военните паметници” (Закон за военните паметници, в сила от 01 януари 2008 г.). С настоящето съобщение бързаме да поправим допуснатите пропуски в заглавията и адресите на някои паметници. Прибавени са шест нови обекта. В Електронен регистър на паметниците и художествените елементи на територията на Столична Община (http://registersofia.bg/), мемориалните обекти със статут „Военни паметници” могат да бъдат открити с местоположение и информация, в търсачка, по название (напр. „Военни паметници”) и по карта, с два филтъра – вид на обекта и район.

Автор: д-р Илия Мечков
Регионален исторически музей – София
amechkov@abv.bg

ИЗТЕГЛИ И РАЗГЛЕДАЙ ПУБЛИКАЦИЯТА ОТ ТУК

КОНСЕРВАЦИЯ И РЕСТАВРАЦИЯ НА КЕРАМИЧНИЯ МАТЕРИАЛ ОТ АРХЕОЛОГИЧЕСКИТЕ ПРОУЧВАНИЯ НА СЕВЕРНАТА ПОЛОВИНА НА ПЛОЩАД „СВЕТА НЕДЕЛЯ“

РЕЗЮМЕ

През месец юни 2018 г. Регионален исторически музей – София (РИМ–София) стартира проект „Научна обработка, консервация и реставрация на керамичния материал от редовните археологически проучвания на северната половина на площад „Света Неделя“, проведени през 2015-2018 г.“.

Екипът на проекта включва ръководителят на разкопките гл. ас. д-р Веселка Кацарова (НАИМ–БАН), заместник-ръководителите Снежана Горянова (НАИМ–БАН) и д-р Александър Станев (РИМ–София), реставраторите Калин Тодоров и Ана Евстатиева (РИМ–София) и археолози от РИМ–София.

Автор: Ана Евстатиева
Регионален исторически музей – София
angelova.ana@gmail.com

Автор:Калин Тодоров
Регионален исторически музей – София
todorovkalin1977 @mail.bg

ИЗТЕГЛИ И РАЗГЛЕДАЙ ПУБЛИКАЦИЯТА ОТ ТУК

Архив на изданието