Е-БЮЛЕТИН НА МУЗЕЯ ЗА ИСТОРИЯ НА СОФИЯ

издание на Регионален исторически музей - София

Фибули и елементи от колана от обект „Западна порта на Сердика“ (ІІ-VІ век)

РЕЗЮМЕ

От двете археологически кампании по проучването на обект „Западна порта на Сердика“са регистрирани тридесет и пет различни по функция украсо от облеклото.

В хронологически аспект находките формират две големи групи: първата половина на ІІ – началото / първата половина на ІІІ и втората половина на ІІІ – втората половина на ІV век, единични паметници се датират през целия ІІІ век, а две фибули се отнасят към V – края на VІ век. По-ранните украси типово произхождат от лимесните зони на Рейн и Дунав, а значителен процент от тях (подобна констатация е валидна и за по-късните изделия) се свързват с военни приносители.

Всички находки са от медна сплав (вероятно бронз), като напълно липсват по-евтините изделия, изработени от желязо, както и луксозната ювелирна продукция от благородни материали, което насочва към социалния статут на това население. Две от представените фибули се свързват с варварски инфилтрации в региона, но в различен период от време.

Автор: Александър Станев
Регионален исторически музей – София
alexander.stanev@sofiahistorymuseum.com

ИЗТЕГЛИ И РАЗГЛЕДАЙ ПУБЛИКАЦИЯТА ОТ ТУК

Архив на изданието