Е-БЮЛЕТИН НА МУЗЕЯ ЗА ИСТОРИЯ НА СОФИЯ

издание на Регионален исторически музей - София

Археология

ЗА ЕДНА СОФИЙСКА КЛАНИЦА

РЕЗЮМЕ

По време на спасителното археологическо проучване на строежа на транспортен възел „Лъвов мост“ през 2014 г. е регистрирана ситуация, която може да се свърже с касапския занаят (т.нар. салханджийство) от предосвобожденския период в София (Обр. 1).

При извършването на сондаж на север от р. Владайска и западно от района на кръстовището на бул. „Сливница“ и ул. „Веслец“ е документирана ситуация с ширина около 12,50/13,00 м, която нарушава естествения наносен речен пласт.

Автор: Александър Станев
Регионален исторически музей – София
alexander.stanev@sofiahistorymuseum.com

ИЗТЕГЛИ И РАЗГЛЕДАЙ ПУБЛИКАЦИЯТА ОТ ТУК

Фибули и елементи от колана от обект „Западна порта на Сердика“ (ІІ-VІ век)

РЕЗЮМЕ

От двете археологически кампании по проучването на обект „Западна порта на Сердика“са регистрирани тридесет и пет различни по функция украсо от облеклото.

В хронологически аспект находките формират две големи групи: първата половина на ІІ – началото / първата половина на ІІІ и втората половина на ІІІ – втората половина на ІV век, единични паметници се датират през целия ІІІ век, а две фибули се отнасят към V – края на VІ век. По-ранните украси типово произхождат от лимесните зони на Рейн и Дунав, а значителен процент от тях (подобна констатация е валидна и за по-късните изделия) се свързват с военни приносители.

Всички находки са от медна сплав (вероятно бронз), като напълно липсват по-евтините изделия, изработени от желязо, както и луксозната ювелирна продукция от благородни материали, което насочва към социалния статут на това население. Две от представените фибули се свързват с варварски инфилтрации в региона, но в различен период от време.

Автор: Александър Станев
Регионален исторически музей – София
alexander.stanev@sofiahistorymuseum.com

ИЗТЕГЛИ И РАЗГЛЕДАЙ ПУБЛИКАЦИЯТА ОТ ТУК

Костени и керамични пулчета за настолна игра от спасителните археологически разкопки в северната половина на площад Св.Неделя в София

РЕЗЮМЕ

В продължение на повече от един век на изследване на Сердика са намерени различни предмети, които се интерпретират като пулове, използвани в настолни игри. Те не са много на брой, но са достатъчно илюстративни, защото идват от различни археологически контексти. Предметът на тази статия е частта от тези находки - костни и керамични пулчета, открити при археологическите разкопки в северната част на днешния площад "Света Неделя" в град София.

Тези видове открития се срещат през периода на римско господство и много често остават сред непубликувания материал или се споменават само случайно. Фактът, че тяхноте датиране обикновено се поставя между І и V в., с изключение на няколкото случая, в които контекстът на намирането им - гроб, помещение в сграда и т.н., е изрично описан и датиран, както е в случая с находките от площад "Света Неделя" в София.

Трябва да се отбележи, че пулчетата от Сердика са сходни по форма и размери с тези, открити през І-ІV в. В останалите провинции на империята.

Автор: Елена Николова
Регионален исторически музей – София
elli.nikolova@googlemail.com

ИЗТЕГЛИ И РАЗГЛЕДАЙ ПУБЛИКАЦИЯТА ОТ ТУК

Архив на изданието