Е-БЮЛЕТИН НА МУЗЕЯ ЗА ИСТОРИЯ НА СОФИЯ

издание на Регионален исторически музей - София

РЕЗЮМЕ

В регистъра на военните паметници бе обоснована подредбата на паметниците и вписването им с исторически адекватни наименования съгласно „Закон за военните паметници” (Закон за военните паметници, в сила от 01 януари 2008 г.). С настоящето съобщение бързаме да поправим допуснатите пропуски в заглавията и адресите на някои паметници. Прибавени са шест нови обекта. В Електронен регистър на паметниците и художествените елементи на територията на Столична Община (http://registersofia.bg/), мемориалните обекти със статут „Военни паметници” могат да бъдат открити с местоположение и информация, в търсачка, по название (напр. „Военни паметници”) и по карта, с два филтъра – вид на обекта и район.

Автор: д-р Илия Мечков
Регионален исторически музей – София
amechkov@abv.bg

ИЗТЕГЛИ И РАЗГЛЕДАЙ ПУБЛИКАЦИЯТА ОТ ТУК

Публикувана в Брой 3

РЕЗЮМЕ

Настоящата публикация прави обществено достъпен първия (работен) вариант на регистър на военните паметници в Голяма столична община. В текстовата част се цели представяне на стъпките, пътищата и принципите на изготвянето на „опита” за регистър от неговия автор. Текстът проблематизира върху принципите и практиките на картотекирането, изграждането, преобразуването на военните паметници в България след 1989 г.

Автор: Илия Мечков
Регионален исторически музей – София
amechkov@abv.bg
ilia.mechkov@sofiahistorymuseum.bg

ИЗТЕГЛИ И РАЗГЛЕДАЙ ПУБЛИКАЦИЯТА ОТ ТУК

Публикувана в Брой 2

Архив на изданието