Е-БЮЛЕТИН НА МУЗЕЯ ЗА ИСТОРИЯ НА СОФИЯ

издание на Регионален исторически музей - София

Регистър на военните паметници на територията на Столична община: Изготвяне, задачи и въпроси

РЕЗЮМЕ

Настоящата публикация прави обществено достъпен първия (работен) вариант на регистър на военните паметници в Голяма столична община. В текстовата част се цели представяне на стъпките, пътищата и принципите на изготвянето на „опита” за регистър от неговия автор. Текстът проблематизира върху принципите и практиките на картотекирането, изграждането, преобразуването на военните паметници в България след 1989 г.

Автор: Илия Мечков
Регионален исторически музей – София
amechkov@abv.bg
ilia.mechkov@sofiahistorymuseum.bg

ИЗТЕГЛИ И РАЗГЛЕДАЙ ПУБЛИКАЦИЯТА ОТ ТУК

Архив на изданието