Е-БЮЛЕТИН НА МУЗЕЯ ЗА ИСТОРИЯ НА СОФИЯ

издание на Регионален исторически музей - София

СОФИЙСКИТЕ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НА АРХ. ПЕНЧО КОЙЧЕВ

РЕЗЮМЕ

Архитектурното творчество на арх. Пенчо Койчев е добре проучено по отношение на неговите монументални творби – съдебни палати, здравни, транспортни и учебни сгради. Изследовате лите отделят по-малко внимание на неговото жилищно строителство. В настоящата статия са включени четири жилищни сгради, проектирани от него в София. Всяка една от тях има статут на недвижима културна ценност.

Автор: доц. д-р Валентина Върбанова
РИМ - София гр. София, пл. Бански № 1
valentina.varbanova@abv.bg

ИЗТЕГЛИ И РАЗГЛЕДАЙ ПУБЛИКАЦИЯТА ОТ ТУК

Архив на изданието