Е-БЮЛЕТИН НА МУЗЕЯ ЗА ИСТОРИЯ НА СОФИЯ

издание на Регионален исторически музей - София

Практически съвети за организирането на временни изложби

РЕЗЮМЕ

В настоящата статия се прави преглед на етапите на организиране на временни изложби, конкретните стъпки в ревашане на административни и художествено – творчески дейности, цитира се нормативната база, която регламентира условията за преставяне на временни експозиции, както и взаимодействията с партньори от други институции, споделен е дъглогодишен опит в музейната сфера.

Автор: Мариана Маринова
Регионален исторически музей – София
mariyana.marinova@sofiahistorymuseum.bg@abv.bg

ИЗТЕГЛИ И РАЗГЛЕДАЙ ПУБЛИКАЦИЯТА ОТ ТУК

Архив на изданието