Е-БЮЛЕТИН НА МУЗЕЯ ЗА ИСТОРИЯ НА СОФИЯ

издание на Регионален исторически музей - София

РЕЗЮМЕ

През месец юни 2018 г. Регионален исторически музей – София (РИМ–София) стартира проект „Научна обработка, консервация и реставрация на керамичния материал от редовните археологически проучвания на северната половина на площад „Света Неделя“, проведени през 2015-2018 г.“.

Екипът на проекта включва ръководителят на разкопките гл. ас. д-р Веселка Кацарова (НАИМ–БАН), заместник-ръководителите Снежана Горянова (НАИМ–БАН) и д-р Александър Станев (РИМ–София), реставраторите Калин Тодоров и Ана Евстатиева (РИМ–София) и археолози от РИМ–София.

Автор: Ана Евстатиева
Регионален исторически музей – София
angelova.ana@gmail.com

Автор:Калин Тодоров
Регионален исторически музей – София
todorovkalin1977 @mail.bg

ИЗТЕГЛИ И РАЗГЛЕДАЙ ПУБЛИКАЦИЯТА ОТ ТУК

Публикувана в Брой 3

РЕЗЮМЕ

Археологическите ценности представляват автентични свидетелства за отминали процеси и явления, документи, които с вида, в който достигат до нас, могат да разказват истории. В този смисъл, всяко автентично късче история, достигнало до нас от дълбините на времето е неоценимо свидетелство за миналото, което се опитваме да реконструираме. Всяка руина носи свидетелството за причините за нейното разрушаване, както и за съдбата ѝ преди или след това. Една разрушена крепостна стена може да разкаже за драматични военни конфликти, една рухнала сграда може да пази свидетелство за природно или друго бедствие. Променяйки вида на дадена археологическа структура, ние унищожаваме завинаги един документ и губим или видоизменяме информацията, която той носи. Археологическото наследство е невъзстановяем ресурс и поради тази причина се нуждае от много специфична закрила. Стойността на това наследство е многопластова и разнопосочна. Един археологически паметник има научна, социална, образователна, икономическа стойност.

Автор: Илиана Борисова-Кацарова
СУ „Св. Климент Охридски“ Катедра Археологи
ilianabo@yahoo.com

ИЗТЕГЛИ И РАЗГЛЕДАЙ ПУБЛИКАЦИЯТА ОТ ТУК

Публикувана в Брой 3

Архив на изданието