Е-БЮЛЕТИН НА МУЗЕЯ ЗА ИСТОРИЯ НА СОФИЯ

издание на Регионален исторически музей - София

РЕЗЮМЕ

Археологическите ценности представляват автентични свидетелства за отминали процеси и явления, документи, които с вида, в който достигат до нас, могат да разказват истории. В този смисъл, всяко автентично късче история, достигнало до нас от дълбините на времето е неоценимо свидетелство за миналото, което се опитваме да реконструираме. Всяка руина носи свидетелството за причините за нейното разрушаване, както и за съдбата ѝ преди или след това. Една разрушена крепостна стена може да разкаже за драматични военни конфликти, една рухнала сграда може да пази свидетелство за природно или друго бедствие. Променяйки вида на дадена археологическа структура, ние унищожаваме завинаги един документ и губим или видоизменяме информацията, която той носи. Археологическото наследство е невъзстановяем ресурс и поради тази причина се нуждае от много специфична закрила. Стойността на това наследство е многопластова и разнопосочна. Един археологически паметник има научна, социална, образователна, икономическа стойност.

Автор: Илиана Борисова-Кацарова
СУ „Св. Климент Охридски“ Катедра Археологи
ilianabo@yahoo.com

ИЗТЕГЛИ И РАЗГЛЕДАЙ ПУБЛИКАЦИЯТА ОТ ТУК

Публикувана в Брой 3

РЕЗЮМЕ

Изложбата „Археология на София и Софийско“, сезон 2017 г., има за цел да запознае широката публика с актуалните резултати от изминалия археологически сезон. Тя е открита на 3 май 2018 г. и е достъпна за посещение до 3 септември (същата година). В нея са представени общо 9 обекта, датиращи от праисторията до късното средновековие: раннонеолитно селище Слатина-София; късноантичен стопански комплекс и средновековно селище при с. Мировяне, Столична община; източен некропол на Сердика при хотел „Хаят Риджънси София“, бул. „Янко Сакъзов“ №2 и 4, гр. София; пл. „Св. Неделя“, гр. София, с останки от късната античност, османския период и Възраждането; Градището – манастир „Св. Никола“ при с. Батулия, община Своге – крепост от късната античност; мюсюлмански некропол и късноантични структури на ул. „Цветан Минков“ №12, гр. София; Кремиковски манастир „Св. Георги Победоносец“, Столична община – възрожденски манастир с по-ранна църква и останки от некропол от XV–XVI в.; некропол от XVIII–XIX в. на пл. „Позитано“ №1, гр. София; късносредновековен манастир и късноантична крепост „Кокалянски Урвич“, с. Кокаляне, Столична община.

Поради високата си художествена и научна стойност, акцент в изложбата представляват намерените по време на разкопките на пл. „Св. Неделя“ няколко бронзови пластики от II–III в. – на бог Дионис (обр. 5), на божествения Купидон, както и две крачета с фигури на Ерос, завършващи с лапи на лъв (обр. 4). Другите експонати, които заслужават да бъдат споменати, са златни нишки (обр. 3) (вероятно от покривало за глава), открити в 5 ямни гроба и една сводова гробница от V–VI в. при бившото кино „Сердика“ (при строителството на хотел „Хаят Риджънси София“), няколко седефени апликации от икони от XVIII–XIX в. от разкопките при Кремиковския манастир (обр. 7.1) и некропола при пл. „Позитано“, както и дървени прибори и фигури за шах (обр. 6) от жилищна постройка от XV–XVI в., проучена отново на пл. „Св. Неделя“.

Автор: Полина Стоянова
Регионален исторически музей – София
polinastoyanova@abv.bg

ИЗТЕГЛИ И РАЗГЛЕДАЙ ПУБЛИКАЦИЯТА ОТ ТУК

Публикувана в Брой 2

Архив на изданието