Е-БЮЛЕТИН НА МУЗЕЯ ЗА ИСТОРИЯ НА СОФИЯ

издание на Регионален исторически музей - София

РЕЗЮМЕ

По време на спасителното археологическо проучване на строежа на транспортен възел „Лъвов мост“ през 2014 г. е регистрирана ситуация, която може да се свърже с касапския занаят (т.нар. салханджийство) от предосвобожденския период в София (Обр. 1).

При извършването на сондаж на север от р. Владайска и западно от района на кръстовището на бул. „Сливница“ и ул. „Веслец“ е документирана ситуация с ширина около 12,50/13,00 м, която нарушава естествения наносен речен пласт.

Автор: Александър Станев
Регионален исторически музей – София
alexander.stanev@sofiahistorymuseum.com

ИЗТЕГЛИ И РАЗГЛЕДАЙ ПУБЛИКАЦИЯТА ОТ ТУК

Публикувана в Брой 3

РЕЗЮМЕ

Изложбата „Археология на София и Софийско“, сезон 2017 г., има за цел да запознае широката публика с актуалните резултати от изминалия археологически сезон. Тя е открита на 3 май 2018 г. и е достъпна за посещение до 3 септември (същата година). В нея са представени общо 9 обекта, датиращи от праисторията до късното средновековие: раннонеолитно селище Слатина-София; късноантичен стопански комплекс и средновековно селище при с. Мировяне, Столична община; източен некропол на Сердика при хотел „Хаят Риджънси София“, бул. „Янко Сакъзов“ №2 и 4, гр. София; пл. „Св. Неделя“, гр. София, с останки от късната античност, османския период и Възраждането; Градището – манастир „Св. Никола“ при с. Батулия, община Своге – крепост от късната античност; мюсюлмански некропол и късноантични структури на ул. „Цветан Минков“ №12, гр. София; Кремиковски манастир „Св. Георги Победоносец“, Столична община – възрожденски манастир с по-ранна църква и останки от некропол от XV–XVI в.; некропол от XVIII–XIX в. на пл. „Позитано“ №1, гр. София; късносредновековен манастир и късноантична крепост „Кокалянски Урвич“, с. Кокаляне, Столична община.

Поради високата си художествена и научна стойност, акцент в изложбата представляват намерените по време на разкопките на пл. „Св. Неделя“ няколко бронзови пластики от II–III в. – на бог Дионис (обр. 5), на божествения Купидон, както и две крачета с фигури на Ерос, завършващи с лапи на лъв (обр. 4). Другите експонати, които заслужават да бъдат споменати, са златни нишки (обр. 3) (вероятно от покривало за глава), открити в 5 ямни гроба и една сводова гробница от V–VI в. при бившото кино „Сердика“ (при строителството на хотел „Хаят Риджънси София“), няколко седефени апликации от икони от XVIII–XIX в. от разкопките при Кремиковския манастир (обр. 7.1) и некропола при пл. „Позитано“, както и дървени прибори и фигури за шах (обр. 6) от жилищна постройка от XV–XVI в., проучена отново на пл. „Св. Неделя“.

Автор: Полина Стоянова
Регионален исторически музей – София
polinastoyanova@abv.bg

ИЗТЕГЛИ И РАЗГЛЕДАЙ ПУБЛИКАЦИЯТА ОТ ТУК

Публикувана в Брой 2

РЕЗЮМЕ

Предстои отбелязването на 140-годишнината от обявяването на София за столица на България. Това несъмнено е повод да се разгледа историческото развитие на столичния град. То е свързано с дейността на десетки кметове, някои от които имат трагична съдба. Тази статия е посветена на тях.

Автор: Александър Мирков
Регионален исторически музей – София
aleksandyr_mirkov@abv.bg

ИЗТЕГЛИ И РАЗГЛЕДАЙ ПУБЛИКАЦИЯТА ОТ ТУК

Публикувана в Брой 2

Автор: доц. д-р Валентина Върбанова

РЕЗЮМЕ

Архитектурното творчество на арх. Пенчо Койчев е добре проучено по отношение на неговите монументални творби – съдебни палати, здравни, транспортни и учебни сгради. Изследовате лите отделят по-малко внимание на неговото жилищно строителство. В настоящата статия са включени четири жилищни сгради, проектирани от него в София. Всяка една от тях има статут на недвижима културна ценност.

ИЗТЕГЛИ И РАЗГЛЕДАЙ ПУБЛИКАЦИЯТА ОТ ТУК

Публикувана в Брой 1

Архив на изданието