Е-БЮЛЕТИН НА МУЗЕЯ ЗА ИСТОРИЯ НА СОФИЯ

издание на Регионален исторически музей - София

ЗАПАДНАТА ПОРТА НА СЕРДИКА: АВТЕНТИЧНОСТ И АТРАКТИВНОСТ В СЪРЦЕТО НА СЪВРЕМЕННИЯ ГРАД

РЕЗЮМЕ

Археологическите ценности представляват автентични свидетелства за отминали процеси и явления, документи, които с вида, в който достигат до нас, могат да разказват истории. В този смисъл, всяко автентично късче история, достигнало до нас от дълбините на времето е неоценимо свидетелство за миналото, което се опитваме да реконструираме. Всяка руина носи свидетелството за причините за нейното разрушаване, както и за съдбата ѝ преди или след това. Една разрушена крепостна стена може да разкаже за драматични военни конфликти, една рухнала сграда може да пази свидетелство за природно или друго бедствие. Променяйки вида на дадена археологическа структура, ние унищожаваме завинаги един документ и губим или видоизменяме информацията, която той носи. Археологическото наследство е невъзстановяем ресурс и поради тази причина се нуждае от много специфична закрила. Стойността на това наследство е многопластова и разнопосочна. Един археологически паметник има научна, социална, образователна, икономическа стойност.

Автор: Илиана Борисова-Кацарова
СУ „Св. Климент Охридски“ Катедра Археологи
ilianabo@yahoo.com

ИЗТЕГЛИ И РАЗГЛЕДАЙ ПУБЛИКАЦИЯТА ОТ ТУК

Архив на изданието