Е-БЮЛЕТИН НА МУЗЕЯ ЗА ИСТОРИЯ НА СОФИЯ

издание на Регионален исторически музей - София

ОТВЪД НАЧАЛОТО НА ПРЕХОДА ИЛИ ИЗЛОЖБАТА „МАНИФЕСТИРАЩАТА ИДЕОЛОГИЯ 1944–1989”

РЕЗЮМЕ

На 7 ноември 2019 г. РИМ–София откри поредната си временна експозиция, на която имах удоволствието да бъда куратор. Екип от музейни специалисти, съвместно с НИМ, ИЕФЕМ–БАН, „Музей за социалистическо изкуство” и БНФ реализираха този проект, свързан с 30 години от 10 ноември 1989 г. – дата, след която започват демократични промени във всички сфери на българското общество. Както и да бъде определяна – като вътрешнопартиен преврат, начало на незавършения преход или момент, в който очакванията на обществото надхвърлят резултатите, в България стартират процеси, свързани с възстановяването на изконните права и свободи на гражданите. Връщането на частната собственост и пазарните механизми дават възможност за разгръщане на свободната иницатива, предприемачеството и конкуренцията. След тази дата от колективно безотговорни притежателите на земя могат да си я върнат и управляват по своя воля.

Автор: Теодора Мешекова
Регионален исторически музей – София
tedimeshekova@gmail.com

ИЗТЕГЛИ И РАЗГЛЕДАЙ ПУБЛИКАЦИЯТА ОТ ТУК

Архив на изданието