Е-БЮЛЕТИН НА МУЗЕЯ ЗА ИСТОРИЯ НА СОФИЯ

издание на Регионален исторически музей - София

ЗА ЕДНА СОФИЙСКА КЛАНИЦА

РЕЗЮМЕ

По време на спасителното археологическо проучване на строежа на транспортен възел „Лъвов мост“ през 2014 г. е регистрирана ситуация, която може да се свърже с касапския занаят (т.нар. салханджийство) от предосвобожденския период в София (Обр. 1).

При извършването на сондаж на север от р. Владайска и западно от района на кръстовището на бул. „Сливница“ и ул. „Веслец“ е документирана ситуация с ширина около 12,50/13,00 м, която нарушава естествения наносен речен пласт.

Автор: Александър Станев
Регионален исторически музей – София
alexander.stanev@sofiahistorymuseum.com

ИЗТЕГЛИ И РАЗГЛЕДАЙ ПУБЛИКАЦИЯТА ОТ ТУК

Архив на изданието