Е-БЮЛЕТИН НА МУЗЕЯ ЗА ИСТОРИЯ НА СОФИЯ

издание на Регионален исторически музей - София

Временна експозиция на Регионален исторически музей – София „В светлината на Освобождението“ (27 февруари – 15 април 2018 г.)

РЕЗЮМЕ

Настоящето съобщение представя временната експозиция на РИМ – София „В светлината на Освобождението” (27 февруари – 15 април 2018 г.), която бе подредена в експозиционните пространства на Триъгълната кула на крепостната стена на Сердика на бул. „Мария Луиза” № 16.

Посветена на 140 г. от Освобождението на България, изложбата бе официално включена в програмата на Министерство на културата за събитията по време на председателството на РБългария на Съвета на Европейския съюз под знака на европейската година на културното наследство.

В ролята на официален партньор в тази инициатива на музея се присъедини НЧ „Иван Н. Денкоглу - 1867” гр. София. Спазвайки традицията при всяка временна експозиция на РИМ – София да се организират съпътстващи културно – образователни събития, екипът организира и провеждането на две лекции – беседи сред ученици, студенти и граждани в музейната среда на изложбата. Проф. д-р Пламен Павлов изнесе лекция на тема „Освобождението на София и значението му за Освобождението на България” през месец март, а през април проф. д.и.н. Вера Бонева представи „Новобългарското образование в София (1839 – 1878 г.)”.

Автор: Десислава Първанова
Регионален исторически музей – София
parvanovad@yahoo.com

ИЗТЕГЛИ И РАЗГЛЕДАЙ ПУБЛИКАЦИЯТА ОТ ТУК

Архив на изданието