Е-БЮЛЕТИН НА МУЗЕЯ ЗА ИСТОРИЯ НА СОФИЯ

издание на Регионален исторически музей - София

Редакционна колегия

Гл. редактор: доц. д-р арх. Валентина Върбанова - архитектура

Членове:

  • д-р Ал. Мирков - история
  • д-р Надежда Кирова-Йовчева - археология
  • доц. д-р Мирелла Дечева - етнология
  • д-р Георги Мавров - реставрация
  • проф. Милена Георгиева - изкуствознание
  • проф. Цветана Кьосева - музеология