Е-БЮЛЕТИН НА МУЗЕЯ ЗА ИСТОРИЯ НА СОФИЯ

издание на Регионален исторически музей - София

 • Брой 2
  Оброчен релеф от Сердика
  Август 29, 2018

  Автор: Илиана Борисова-Кацарова

  РЕЗЮМЕ

  По време на спасителни разкопки на обект Метростанция 8-ІІ в София през 2010 г. бяха открити три фрагмента от оброчен релеф с антропоморфни изображения (полеви инвентарен № А 2161) (Обр. 1).

  ИЗТЕГЛИ И РАЗГЛЕДАЙ ПУБЛИКАЦИЯТА ОТ ТУК

  Продължава...
 • Брой 2
  Костени и керамични пулчета за настолна игра от спасителните археологически разкопки в северната половина на площад Св.Неделя в София
  Август 29, 2018

  Автор: Елена Николова

  РЕЗЮМЕ

  Според холандския филолог, историк и културолог Йохан Хьойзинха играта стои в основата на възникването на човешката цивилизация и е начална точка за развитието на културните процеси. Той я определя като ненатрапчива дейност, която изисква изчерпателност и борбен дух и която води до интелектуалния напредък на обществото като цяло (Huzinga 1977; Kovač 2012, 75-76).

  ИЗТЕГЛИ И РАЗГЛЕДАЙ ПУБЛИКАЦИЯТА ОТ ТУК

  Продължава...
 • Брой 2
  Фибули и елементи от колана от обект „Западна порта на Сердика“ (ІІ-VІ век)
  Август 29, 2018

  Автор: Александър Станев

  РЕЗЮМЕ

  Обект „Западна порта на Сердика“ включва малка част от укрепената територия на града – входното съоръжение с фортификационната система и терен извън укреплението, който засяга протейхизмата и extra muros сграда (Сн. 1). Първите разкопки стартират през 1974 г. и продължават седем сезона до 1980 г. След подновяването на проучването, между 2011-2016 г. са проведени пет археологически кампании, в които са регистрирани повече от 2000 находки, които се отнасят към античния и късноантичен период, между които тридесет и пет различни по функция елементи от костюма.

  ИЗТЕГЛИ И РАЗГЛЕДАЙ ПУБЛИКАЦИЯТА ОТ ТУК

  Продължава...
 • Брой 2
  Трагедии в Столичната община: кметове убити по време на мандата им
  Август 29, 2018

  Автор: Александър Мирков

  РЕЗЮМЕ

  От Освобождението на България до днес София е управлявана от 56 кметове. Преобладаващата част от тях ръководят Столичната община, заредени с мисълта да модернизират и благоустрояват града, бързо да го доближат до големите европейски центрове. Но професионалните амбиции на трима от тях са прекършени от насилствена смърт.

  ИЗТЕГЛИ И РАЗГЛЕДАЙ ПУБЛИКАЦИЯТА ОТ ТУК

  Продължава...
 • Брой 2
  Практически съвети за организирането на временни изложби
  Август 29, 2018

  Автор: Мариана Маринова

  РЕЗЮМЕ

  В музейната практика се организират много и различни временни изложби. Те са задължителна част от музейните дейности. Чрез тях се поддържа интереса на публиката към музея, разширява се кръгът от представяния, показват се различни артефакти и художествени произведения. Не случайно в музеите по света, а и у нас, се предвиждат зали за временни изложби, предназначени специално за това.

  ИЗТЕГЛИ И РАЗГЛЕДАЙ ПУБЛИКАЦИЯТА ОТ ТУК

  Продължава...
 • Брой 2
  Временна експозиция на Регионален исторически музей – София „В светлината на Освобождението“ (27 февруари – 15 април 2018 г.)
  Август 29, 2018

  Автор: Десислава Първанова

  РЕЗЮМЕ

  Идеята за необходимостта и присъствието на политическа тема за Възраждането и Освобождението на София в експозициите на Регионален исторически музей (РИМ) – София има своята няколкогодишна предистория. През 2013 г. съвместно с Кателина Салтирова-Павлова разработихме темата „Пантеон на Възраждането в София” за целите на бъдещата тогава постоянна експозиция. Работата по темата продължи до последно, но поради оказала се в последния момент липса на подходящо експозиционно пространство, разработката не беше реализирана в обхвата на постоянната експозизиця. Впоследствие, вече значително разширен и доусъвършенстван, този проект успя да „намери” подходящото време и пространство за представяне пред широката публика.

  ИЗТЕГЛИ И РАЗГЛЕДАЙ ПУБЛИКАЦИЯТА ОТ ТУК

  Продължава...
 • Брой 2
  Временна изложба на Регионален исторически музей – София „Паметта на софийската шевица – традиция, иновации и дизайнерски експерименти“ (22 март – 30 юни 2018 г.)
  Август 29, 2018

  Автор: Кателина Салтирова-Павлова

  РЕЗЮМЕ

  На 22 март т.г. в Регионален исторически музей (РИМ) – София бе открита временна изложба на тема: „Паметта на софийската шевица – традиция, иновации и дизайнерски експерименти”.1 Тя и разнообразните съпровождащи я събития до края на м. юни, бяха посветени на 90-годишнината от началото на общинската музейна дейност в столичния град, осъществиха се под знака на европейската година на културното наследство и бяха включени в програмата на МК по повод председателството на Република България на Съвета на ЕС.

  ИЗТЕГЛИ И РАЗГЛЕДАЙ ПУБЛИКАЦИЯТА ОТ ТУК

  Продължава...
 • Брой 2
  Четвърта годишна изложба на Регионален исторически музей – София „Археология на София и Софийско“ (3 май – 3 септември 2018 г.)
  Август 29, 2018

  Автор: Полина Стоянова

  РЕЗЮМЕ

  Идеята за реализирането на ежегоден цикъл изложби със заглавие „Археология на София и Софийско“ е провокирана от големия брой проведени археологически проучвания в съответния географски ареал от 2014 г. насетне. Една част от тях са вследствие на мащабни инфраструктурни проекти, втора – предмет на частни инвестиции, а трета – представляват редовни, целево провеждани разкопки. Без значение от начина на финансиране, резултатите от проучванията са важни, тъй като допълват археологическите и историческите данни за региона на София-град и София-област, а от там служат като основа за развитието на археологическото знание въобще – както локално, така и надрегионално. Организирането на специализирана тематична изложба от една страна създава среда, в която новите данни и находки от проведените през предходната година разкопки да бъдат поставени, а от друга – запознава широката публика с актуалните открития за съответния работен сезон, като целта е тези открития да бъдат показани, без да се предлагат сложни хипотези и субективни интерпретации.

  ИЗТЕГЛИ И РАЗГЛЕДАЙ ПУБЛИКАЦИЯТА ОТ ТУК

  Продължава...
 • Брой 2
  Регистър на военните паметници на територията на Столична община: Изготвяне, задачи и въпроси
  Август 29, 2018

  Автор: Илия Мечков

  РЕЗЮМЕ

  Съгласно „Закон за военните паметници“, областната комисия „Военни паметници“ към областния управител води регистър и картотека на военните паметници в областта (чл. 7, ал. 3), предоставя на министъра на отбраната постъпилата информация за военните паметници и оказва съдействие за издирването, проучването, опазването, поддържането, възстановяването и изграждането им (чл. 7, ал. 1 и чл. 6, ал. 1). Като член на комисията към областния управител на София и служител на „Музей за история на София” (2013 г.) получих възможността да работя по задачата. След издирванията и проучванията, които проведох, стана възможно съставянето в таблична форма на регистър на наличните военни паметници в област София (Приложение). Със следващите редове се спирам на въпросите, които възникваха по време на изследването. По повод отделни случаи, обсъждам начините по които военните паметници биват регистрирани, създавани и преобразувани като търся „приемливите” решения.

  ИЗТЕГЛИ И РАЗГЛЕДАЙ ПУБЛИКАЦИЯТА ОТ ТУК

  Продължава...
 • Брой 2
  Настоящо състояние на Историко-археологически резерват „Сердика–Средец“
  Август 29, 2018

  Автор: Димитър Дамяновски, Ваньо Панчев, Николай Александров

  РЕЗЮМЕ

  През 2017 г. в рамките на провеждания стаж в Регионален исторически музей – София, се направи теренно обхождане на Историко-археологическия резерват „Сердика–Средец“ и защитените му зони.1 Поради усиленото строителство през последните години, често съпровождано с изкопна дейност без археологическото наблюдение, заложено в българското законодателство се наложи извършването на директното наблюдение и регистрирането на застрашените терени. Резултатите от обхождането провокираха настоящото съобщение.

  ИЗТЕГЛИ И РАЗГЛЕДАЙ ПУБЛИКАЦИЯТА ОТ ТУК

  Продължава...